ไอ-นีโอเทค ดอท คอม

บทความ

เวลาทำการ ของ บริษัท นีโอไลเนอร์ส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เว็บไซต์ i-neotech.com

30-01-2556 13:17:02น.
เวลาทำการ ของ บริษัท นีโอไลเนอร์ส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เว็บไซต์ i-neotech.com

เวลาให้บริการ (Business hour) ของ เว็บไซต์ : www.i-neotech.com ::

o  รับการสั่งซื้อระบบออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง :
    www.i-neotech.com
o  รับการสั่งซื้อผ่านทางอีเมล์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง :
    [email protected]
o  รับการสั่งซื้อทางโทรสารได้ตลอด 24 ชั่วโมง :
    02-804-2251
o  ติดต่อเจ้าหน้าที่ หรือ รับการสั่งซื้อทางโทรศัพท์
    หรือ โทรติดต่อสอบถามเพิ่มเติม เฉพาะในเวลาทำการ :
    จันทร์ - ศุกร์ ช่วงเวลา 9:00 - 18:00 น
    ติดต่อได้ที่หมายเลข :
    086-999-4833 และ 082-793-9400
o  ตอบอีเมล์ทุกๆ วันภายใน 24 ชั่วโมง หรือในวันทำการถัดไป
o  รายการสั่งซื้อที่ได้รับในช่วงวันหยุด (Pending Order) จะเร่งดำเนินการให้
    เมื่อเปิดดำเนินการในวันทำการถัดไป ตามลำดับก่อนหลัง