ไอ-นีโอเทค ดอท คอม

บทความ

ประกาศบริษัท ฉบับที่ 1 : บริษัท นีโอไลเนอร์ส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด -- i-neotech.com

19-12-2556 16:29:16น.
ประกาศบริษัท : บริษัท นีโอไลเนอร์ส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด -- i-neotech.com

ประกาศบริษัท :

 บริษัท นีโอไลเนอร์ส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จัดจำหน่ายสินค้าทางระบบออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ อี-คอมเมิร์ซ :    www.i-neotech.com และ www.neofreshthai.com โดยบริการครอบคลุมถึงการจัดส่งสินค้าตรงถึงบ้านท่านลูกค้า ทุกจังหวัดทั่วไทย ทุกประเทศทั่วโลก โดยลูกค้าไม่ต้องลำบากเดินทางมารับสินค้า ยิ่งกว่านั้น บริษัทฯ ยังได้รับเครื่องหมายรับรองคุณภาพ DBD Registered และ DBD Verified จากทางกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งเป็นที่ยอมรับว่า เป็น เครื่องหมายมาตรฐานสากล เทียบเท่าเครื่องหมายระดับนานาชาติต่าง ๆ ของ สถาบัน Asia-Pacific Trustmark Alliance (ATA) ซึ่งเป็นการรับประกันความมั่นใจ คุณภาพสินค้า และการบริการเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของสมาชิกของเว็บไซต์เรา และของลูกค้าในเครือ บริษัทฯ ขอแจ้งข้อมูลและหลักเกณฑ์เพิ่มเติม ให้ท่านลูกค้า ผู้มีอุปการะคุณ ทราบ ดังนี้ : 

 o บริษัทฯ ไม่ได้สต็อกสินค้าไว้ตลอดเวลาที่ออฟฟิศ ดังนั้นหากท่านประสงค์มารับสินค้าด้วยตนเอง ท่านลูกค้ากรุณาโทรมานัดหมาย และต้องแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบล่วงหน้า 3 วันทำการ ก่อน วันที่ท่านตัดสินใจจะเดินทางมารับด้วยตนเอง (เราจะได้เตรียมสินค้าไว้ให้ท่านรับกลับไปได้ ) เพื่อเป็นการรับประกันความมั่นใจว่า ท่านเดินทางมาแล้วได้รับสินค้าแน่นอน ไม่เสียเที่ยว เพราะสินค้าอาจได้รับการดำเนินการจัดส่งไปแล้ว และ/หรือ อยู่ระหว่างเส้นทางการขนส่งไปสู่บ้านท่าน หรือ (ในบางกรณี) บริษัทฯ ไม่ได้สต็อก สินค้าที่ท่านสั่งซื้อไว้ที่ออฟฟิศ ไม่สามารถให้ท่านรับกลับไปได้โดยทันทีในวันที่ท่านมาโดยกะทันหัน ไม่ได้นัดหมาย ดังกล่าว 

 o นอกจากนี้ ราคาสินค้าที่จัดจำหน่ายทางเว็บไซต์ เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) เรียบร้อยแล้ว และ ได้รวมค่าบริการจัดส่งถึงบ้านลูกค้าฟรี ดังนั้นแม้ว่า ลูกค้าประสงค์จะมารับสินค้าด้วยตนเอง ราคาไม่สามารถเจราจาต่อรองพิเศษ เพื่อขอลดราคาค่าขนส่ง หรือเพื่อขอลดราคาพิเศษ เป็น ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ในวันที่มารับสินค้า หรือ ในภายหลังได้ 

หมายเหตุ : ข้อมูลนี้ เป็นประกาศสาธารณะที่เปิดเผย ซึ่งลูกค้าและบุคคลทั่วไปสามารถรับทราบ และเข้าถึงได้ และได้แจ้งไว้ทั้งบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และที่บอร์ดประกาศ ของ บริษัทฯ 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

ขอแสดงความนับถือ 
บริษัท นีโอไลเนอร์ส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 

 
 
ATA - Asia-Pacific Trustmark Alliance - บริษัท นีโอไลเนอร์ส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด alignment=
 
 
DBD Verified Trustmark - บริษัท นีโอไลเนอร์ส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด - i-neotech.com
 
 
โล่รางวัล DBD Verified Trustmark - บริษัท นีโอไลเนอร์ส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด - i-neotech.com
 
DBD Registered -- บริษัท นีโอไลเนอร์ส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 
 
GS1 Thailand BarCode Registration -- บริษัท นีโอไลเนอร์ส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด