ไอ-นีโอเทค ดอท คอม

บทความ

วิธีตรวจค้น เครื่องหมายรับรองการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ DBDRegistered และ เครื่องหมายรับรองมาตรฐานความน่าเชื่อถือ DBDVerified ของเว็บไซต์ i-neotech.com -- บริษัท นีโอไลเนอร์ส อินเตอร์เนชั่นแ

01-08-2556 17:30:33น.
วิธีตรวจค้น เครื่องหมายรับรองการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ DBDRegistered และ เครื่องหมายรับรองมาตรฐานความน่าเชื่อถือ DBDVerified ของเว็บไซต์ i-neotech.com  -- บริษัท นีโอไลเนอร์ส อินเตอร์เนชั่นแนล  จำกัด  :   


ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อเว็บไซต์ของเรา บริษัท นีโอไลเนอร์ส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ว่า ได้ทำการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ อย่างถูกต้อง  ( DBDRegistered ) และ ได้รับการรับรองมาตรฐานความน่าเชื่อถือ ( DBDVerified ) จากทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  ( DBD - Department of Business Development )  กระทรวงพาณิชย์  ( Ministry of Commerce ) โดย การเข้าไปตรวจสอบกับเว็บไซต์ของกระทรวงพาณิชย์ มีลำดับขั้นตอนดังนี้ :
  
1./  ไปที่ เว็บไซต์ เครื่องหมายรับรองมาตรฐานความน่าเชื่อถือ ของ กระทรวงพาณิชย์  โดย พิมพ์ชื่อ ชื่อ URL เว็บไซต์  www.trustmarkthai.com  ( www.trustmarkthai.com/ecm/public/home.html )  หรือ คลิกไปที่ลิ้งค์ต่อไปนี้  คือ : 


2./  ที่แถบเมนูบาร์ ให้คลิกที่ คำว่า [  ค้นหา  ]
3./  ที่ ช่องค้นหา ประมาณ มุมขวาบน ของ หน้าเว็บเพจ  จะมีช่องให้เลือกวิธีการค้นหา ให้เลือกดังนี้ : 
ที่ช่อง คอลัมน์ค้นหา :  ให้เลือก  โดยการกด ลูกศรลง v  และเลือกค้นหาด้วย  "เลขทะเบียน
ที่ช่อง ชนิดการค้นหา : ปล่อยว่างไว้ ไม่ต้องเลือก ก็ได้
ที่ช่อง คำค้นหา :  ให้ใส่ หมายเลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ของ บริษัท นีโอไลเนอร์ส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  ของเรา คือ :  0105538040541  ลงไปในช่อง   ( ให้พิมพ์ติดกันหมด ไม่เว้นช่องว่าง และ ไม่ใส่ขีดคั่นระหว่างชุดตัวเลข ) 
4./  และ จากนั้นให้กดปุ่ม [   ค้นหา   ] 
5./  จะปรากฏ รายชื่อเว็บไซต์ต่าง ๆ ของบริษัท ที่ได้รับ เครื่องหมายรับรองมาตรฐาน ทั้ง DBDRegistered  และ/หรือ  DBDVerified  ตัวอย่าง เช่น  เว็บไซต์  i-neotech.com ,  i-neotech.net , neofreshthai.com  และ ฯลฯ ....  เป็นต้น 
6./ และเมื่อกด ปุ่ม [  registered  ] ที่คอลัมน์   DBDRegistered   หรือ ปุ่ม [  verified  ]  ที่คอลัมน์   DBDVerified   ที่อยู่ด้านหลัง รายชื่อ เว็บไซต์ นั้น ๆ  ก็จะปรากฏแสดงผล ใบรับรอง ( Certificate ) ของ เครื่องหมายรับรองมาตรฐาน ประเภทนั้น ๆ ที่ได้รับจากทาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สำหรับ เว็บไซต์ ต่าง ๆ ของ บริษัท เรา   
7./  ดังนั้น ลูกค้าสามารถได้รับ ความมั่นใจ ในมาตรฐาน คุณภาพ และ บริการ และ การได้รับสินค้า ถูกต้อง แน่นอน ตรงเวลา อย่างแน่นอน 
8./  ลูกค้า สามารถซื้อสินค้าได้อย่างสบายใจ และ มั่นใจ ได้รับสินค้าชัวร์ ไม่ต้องไปเสี่ยงกับ เว็บไซต์ที่ไม่ได้มาตรฐาน ไม่ได้จดทะเบียนอย่างถูกต้อง ซึ่งอาจจะเกิด ความสูญเสีย ทรัพย์สินเงินทอง สั่งซื้อสินค้าแล้วสูญเงินเปล่า ไม่ได้ของ ไม่ได้รับสินค้า และปิดเว็บไซต์ อันตรธาน หนีหายไป กับกลีบเมฆ อย่างรวดเร็ว

ตัวอย่างหน้าเว็บไซต์ trustmarkthai.com สำหรับ ค้นหา เว็บไซต์ ที่ได้รับ DBDRegistered และ DBDVerified


 
ATA - Asia-Pacific Trustmark Alliance - บริษัท นีโอไลเนอร์ส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด alignment=
 
 
DBD Verified Trustmark - บริษัท นีโอไลเนอร์ส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด - i-neotech.com
 
 
โล่รางวัล DBD Verified Trustmark - บริษัท นีโอไลเนอร์ส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด - i-neotech.com
 
DBD Registered -- บริษัท นีโอไลเนอร์ส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 
 
GS1 Thailand BarCode Registration -- บริษัท นีโอไลเนอร์ส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 
บุญชาย ทวีเติมสกุล -- บริษัท นีโอไลเนอร์ส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เว็บไซต์ www.i-neotech.com -- บริษัท นีโอไลเนอร์ส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้รับโล่รางวัล เครื่องหมาย "DBD Verified Trustmark" จาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ : นาย บุญชาย ทวีเติมสกุล - กรรมการผู้จัดการ บริษัท นีโอไลเนอร์ส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด รับมอบโล่รางวัล เครื่องหมายรับรองมาตรฐานคุณภาพธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) DBD Verified ประจำปี 2555 ซึ่งรางวัลนี้มอบให้กับ เว็บไซต์ www.i-neotech.com บริษัท นีโอไลเนอร์ส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ในวันที่ 19 กันยายน 2555 ที่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยได้รับเกียรติจาก ท่าน ศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นผู้มอบรางวัล


i-Neotech.com -- We bring you all new technology !!!

_____________________________________________________________________________


นโยบายคุณภาพ : "เราให้บริการ ร้านค้าออนไลน์ 24 ชั่วโมง แบบครบวงจร ด้วยสินค้าคุณภาพ จัดส่งตรงถึงลูกค้า ถูกต้อง รวดเร็ว และปลอดภัย พร้อมพัฒนามาตรฐานอย่างต่อเนื่อง เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า...."