ไอ-นีโอเทค ดอท คอม

บทความ

ตัวอย่างแบบฟอร์มใบแจ้งยอดชำระเงินค่าสินค้าที่มีบาร์โค้ด สำหรับนำไปชำระที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส ที่ 7-อีเลฟเว่น

30-01-2556 13:17:02น.
ตัวอย่างแบบฟอร์มใบแจ้งยอดชำระเงินค่าสินค้าที่มีบาร์โค้ด สำหรับนำไปชำระที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส ที่ 7-อีเลฟเว่น :

ลูกค้าสามารถชำระเงินค่าสินค้าที่ท่านสั่งซื้อผ่านทางหน้าเว็บของ ไอ-นีโอเทค ดอท คอม (i-neotech.com) ได้ที่เคาน์เตอร์ เซอร์วิส ของ ร้านสะดวกซื้อ 7-อีเลฟเว่น (7-eleven) ทุกสาขา ได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยสั่งพิมพ์แบบฟอร์มใบแจ้งยอดชำระเงินค่าสินค้าที่มีบาร์โค้ด และนำแบบฟอร์มดังกล่าว ไปชำระค่าสินค้า ได้ที่ 7-อีเลฟเว่น :

o  ต่อไปนี้คือ ตัวอย่างแบบฟอร์มใบแจ้งยอดชำระเงินค่าสินค้าที่มีบาร์โค้ด สำหรับนำไปชำระที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส ที่ 7-อีเลฟเว่น  :


ตัวอย่างแบบฟอร์มใบแจ้งยอดชำระเงินค่าสินค้าที่มีบาร์โค้ด สำหรับนำไปชำระที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส ที่ 7-อีเลฟเว่น


สำหรับรายละเอียด วิธีการและขั้นตอนการชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส ของ 7-อีเลฟเว่น สามารถอ่านและศีกษาเพิ่มเติมได้ที่ ลิ้งค์ไปยังหัวข้อต่างๆ ต่อไปนี้ :

o วิธีการชำระเงินค่าสินค้า ไอ-นีโอเทค ดอท คอม i-neotech.com ผ่านเคาน์เตอร์ เซอร์วิส ของ  7-eleven